Πολιτική Ποιότητας

 Η Διοίκηση της Επιχείρησης δεσμεύεται ώστε όλοι οι τομείς οι οποίοι επηρεάζουν την Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών, να είναι οργανωμένοι με τέτοιο τρόπο και έλεγχο, ώστε να μειωθούν, να εξαλειφθούν και κυρίως να προληφθούν οι ποιοτικές ατέλειες με στόχο την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών, ανάλογη με την υποσχόμενη από εμάς άριστη ποιότητα των υπηρεσιών μας.

 Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που η επιχείρηση ξεκίνησε να σχεδιάζει και να εφαρμόζει σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, της ικανοποίησης των πελατών της.

 Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχει δύο άμεσα συνδεόμενες πλευρές:

 α) Την ανάγκη και τη δέσμευση της επιχείρησης για την επίτευξη και διατήρηση της επιθυμητής και υποσχόμενης Ποιότητας των Παρεχόμενων Υπηρεσιών. Η πραγματοποίηση αυτού του στόχου συνδέεται με τη σχεδιασμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ανθρώπινων, τεχνολογικών και υλικών πηγών που βρίσκονται στη διάθεση της επιχείρησης, τις οποίες δεσμεύεται να παρέχει συνεχώς, στο βαθμό που απαιτείται.

 β) Τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών. Από την πλευρά του πελάτη υπάρχει και πρέπει να ικανοποιηθεί πλήρως, η ανάγκη για εμπιστοσύνη στην ικανότητα της επιχείρησης να παρέχει την επιθυμητή Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών της, στους χρόνους που συμφωνείται.

 Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για την Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών και των προϊόντων, με πλήρη σεβασμό της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο (εργαζόμενο στην επιχείρηση, πελάτη), με σεβασμό στην υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και με σεβασμό στο περιβάλλον, που είναι άλλες όψεις της ευρύτερης έννοιας της Ποιότητας.

 

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ

Διαχειριστής