Επί του πλοίου επισκευές

Ανταποκρινόμαστε άμεσα στα αιτήματα σας, παρέχοντας εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία επισκευής, για τον εντοπισμό βλαβών και εκτίμησης της κατάστασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.